Langenga

På Langenga i Asker bygges det nye leiligheter i grønne omgivelser. Langenga byr på stor variasjon i leilighetstyper.

Vi leverer og monterer komplette yttervegger med kledning av covertegl og malmfuru. Montering av vinduer, balkongdører, takbokser, balkongskiller, utvendige spiler, gesims og tremmegulv.   

Bildekilder:http://langenga.no

Oppdragsgiver: Asker Entrepenør
Oppstart: 2.kvartal 2022
Ferdigstillelse: 4.kvartal 2024 

<Gå tilbake