Om oss

Vi garanterer god gjennomføringsevne, høy kvalitet og fleksibilitet til alle prosjekter innen rivning, rehabilitering og bygg. RMB-AS har en bemanning på ca 25 godt kvalifiserte ansatte med lang erfaring.

  • Vi har sentral godkjenninger i høye klasser som er relevante for bedriftene
  • Vi er mesterbedrift
  • Vi er godkjent lærlingbedrift
  • Vi har Startbak ID
  • Vi er tilknyttet VIRKE og Total Kontroll og har sterkt fokus på Kvalitetssikring og HMS

Etiske retningslinjer.
RMB-AS skal alltid oppfylle norsk lov og de kontrakter som er inngått. Vi skal levere i henhold til kvalitet, pris og tid som er avtalt. Vi skal velge løsninger som er i tråd med vår intigritet som beviser vår faglige dyktighet, effetivitet, smidighet og ærlighet. Vi aksepterer ikke svartarbeid og økonomiske hensyn skal ikke gå på bekostning av sikkerhet for personer eller miljø. Våre kunder og leverandører er viktige for oss og vi skal opptre høffelig og med respekt. Kompetanseutvikling og å fremme kunnskap prioriteres høyt.