Benterud skole og flerbrukshall

Skolen planlegges utvidet fra to til fire paraleller med en totalkapasitet på ca 800 elever. Til sammen vil utvidelsen av skolebygget utgjøre ca 5100m2. I illegg til å utvide skolebygget skal det bygges en ny flerbrukshall med håndballstørrelse, på ca 2100m2.

Vi er underentrepenører på tømrerarbeider innvendig og utvendig.                                                                                  

Oppdragsgiver: Backe Romerike                                 

Oppstart : Høst 2022                                                                   

Ferdigstillelse: Medio 2023                                                                            

Bildekilder: http://www.lorenskog.kommune.no

                 

< Gå tilbake