Ravinen KFS, Rælingen

Ravinen bygges ved siden av Marikollen Ungomsskole i Rælingen og vil bli en aktiv møteplass og arena som knytter sammen alt som foregår i sentrumsområdet fra før. Samlet vil dette tilføre og tilby innbyggerne og besøkende nye kvaliteter. 

Vi var innleid på utvendig tømrerarbeid. 

Bildekilder:http://ralingen.cosutumpublish, bygg.no/ravinen

 

Oppdragsgiver: Backe Romerike AS
Oppstart: 2. kvartal.2021
Ferdigstillelse: 2. kvartal. 2022 

<Gå tilbake