Riveprosjekt Oslo
Miami / 2015 / Residential

Delriving rensk i forbindelse med total rehabilitering av hotellet samt etablering av ny resepsjon.
Rehabiliteringen omfatter ca. 25 000 m².

Oppdragsgiver: Backe Bygg AS 
Oppstart: September 2016
Ferdigstillelse: Høsten 2017

< Gå tilbake