HELGESENS GATE 1A
Hotell leiligheter. OSLO

Renovering og nybygg av 25 leiligheter for hotell utleie. 
UTF tømrerarbeider samt noe rivearbeider. Utfordring å bygge mellom gamle bygårder i nyere stil.

Bildekilde: www.no.hotels.com

Oppdragsgiver: Merkantilbygg AS
Oppstart: Juli 2016
Ferdigstillelse: Høsten 2016

Gå tilbake