STASJONBYEN LØRENSKOG OPPLØPET Ødegårds vei 10

Boligblokker over 5. et. med næring i 1. et. der vi hadde tømrerabeider i første del av prosjektet. omfattet ca 12 000 m2. for AF Bygg

Arkitekter: Lund + Slåtto arkitekter                           

Bildekilde: www.bygg.no/article/1278893

Oppdragsgiver: AF Bygg Oslo
Oppstart: Mai 2015
Ferdigstillelse: Juni 2016

Gå tilbake