Tjenester

Vi er en komplett leverandør innenfor miljøsanering riving og avfallshåndtering og bygg.

Vi utøfrer byggeoppdrag fra boligbygg til store UE entrepriser.

Tømrerarbeider
Rehabiliteringsarbeider
Rive og saneringsarbeider
Betong saging og boring                                                                                                    Miljøkartlegging
Grave og grunnarbeider                                                                                                                          Samt annet arbeid som naturlig står i forbindelse med dette.