Magasinparken

Nye og flotte leiligheter i Ski med unik arkitektur og veriege materialer fordelt på trebyggetrinn. Hvert nybygg er signert av arktitekter som Code, A-Lab, Reiulf Ramstad og R12 og har sin egen identitet og ulik utforming. Til sammen blir denne nye bydelen i Ski helt unik, og forhåpentligvis et sted som skiller seg ut og du vil være stolt av å bo i.

Vi er innleid på tømrerarbeider og har utført balkonger på alle byggene. 

Bildekilder:http://magasinparken.no, http://betonmast.no

               

Oppdragsgiver: Betonmast Boligbygg AS
Oppstart:  2020
Ferdigstillelse: Nyåret 2023 

<Gå tilbake